start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej na wniosek zainteresowanego

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Czas załatwiania
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty

Hipoteka przymusowa dotycząca zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

·       wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki

·       dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia 

Właściwość miejscowa

Wszelkich informacji udziela księgowość podatkowa Urzędu Miasta, pok. 153 lub pok. 7 w zakresie hipoteki przymusowej dotyczącej zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Podatków i Opłat

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628153
875628151
875628167

poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni

Opłaty

Wydanie zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł
Opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek bankowy:
Urzędu Miejskiego w Suwałkach prowadzony przez Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach  o numerze 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744


Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 783 ze zm.)