start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zbiórki publiczne - nowe przepisy

Spis treści

 1. Efekt załatwienia sprawy
 2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 3. Warunek wszczęcia sprawy
 4. Czas załatwiania
 5. Tryb odwoławczy
 6. Podstawa prawna

Opis procedury

Informacja o zbiórkach publicznych

 

Urząd Miejski w Suwałkach informuje, że z dniem 18.07.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498), która określa nowe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych.

 

Najważniejsze zmiany:

Ø Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zezwoleń na zbiórki publiczne, które zastąpione zostaną zgłoszeniem zbiórki publicznej zamieszczanym na portalu zbiórki.gov.pl ;

Ø  Zgłoszenie zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy, z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej;

Ø Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych będzie prowadzona wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

Ø Na zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wpłaty online, wysyłanie SMS charytatywnych) – niepotrzebne są dodatkowe zgłoszenia lub zezwolenia;

Ø Zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

 

         Więcej informacji o nowej ustawie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:  www.mac.gov.pl


Akty prawne:

Ø Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498);

Ø Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 833).

 

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

00-060 Warszawa
ul. Królewska 27

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  Tryb odwoławczy


  Akty prawne dotyczące sprawy

  Ustawa dnia 14 marca 2014 o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 498). Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 833).