start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Opłata targowa

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Czas załatwiania
  4. Podstawa prawna

Opis procedury

Termin płatności

 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

 

Pobieranie opłaty

Opłata pobierana jest przez inkasenta bezpośrednio na targowisku.

Dowód uiszczenia

Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty wydany przez inkasenta

Stawki

Stawki dziennych opłat targowych, obowiązujących w  mieście Suwałki

 Lp

          Forma sprzedaży

  Wysokość opłaty

          targowej

1.

Przy sprzedaży zwierząt – od wystawionej na sprzedaż sztuki:

 

 

a)  konie

                15 zł

 

b)  bydło, jałowizna, źrebięta

                10 zł

 

c)  trzoda powyżej 50 kg, cielęta

                  6 zł

 

d)  trzoda do 50 kg, owce, kozy

                  5 zł

 

e)  prosięta

                  4 zł

 

f)  inne zwierzęta

                  2 zł

2.

Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra:

 

 

a)  artykułów spożywczych (jaja, mleko, inne) z własnej produkcji

                  3 zł

 

b)  artykułów spożywczych nie z własnej produkcji

                  5 zł

 

c)  artykułów przemysłowych              

                  5 zł

 

d)  wyrobów jubilerskich, futer, innych artykułów luksusowych

                10 zł

3.

Przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych:

 

 

a)  z ciągnika z przyczepą jednoosiową

                11 zł

 

b)  z ciągnika z przyczepą

                15 zł

 

c)  z samochodu osobowego, przyczepki, z campingu

                10 zł

 

d)  z samochodu osobowego z przyczepką

                12 zł

 

e)  z samochodu o ładowności do 1 tony włącznie

                20 zł

 

f)  z samochodu o ładowności od 1 – 5 tony włącznie

                25 zł

 

g)  z samochodu o ładowności powyżej 5 ton

                35 zł

 

h)  z platformy, przyczepy, innych pojazdów

                22 zł

 

i)  sprzedaż mięsa i wyrobów mięsnych z samochodu o ładowności

 

 

    - do 1 tony włącznie

                25 zł

 

    - powyżej 1 tony

                40 zł

4.

Przy sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów spod namiotów (opłata za jeden namiot, w przypadku kilku namiotów opłaty sumuje się):

  

 

a)  do 6 m² zajmowanej powierzchni

                10 zł

 

b)  w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia przekracza 6 m² - za każdy dodatkowo zaczęty 1 m² zajmowanej powierzchni

                  3 zł

5.

Przy sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów bez zadaszenia: ze stołu, stojaka, placu:

 

 

a)  do 6 m² zajmowanej powierzchni

                  6 zł

 

b)  w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia przekracza 6 m² - za każdy dodatkowo zaczęty 1 m² zajmowanej powierzchni

                  2 zł

6.

Przy wystawieniu do sprzedaży na giełdzie pojazdów mechanicznych:

 

 

a)  samochodu osobowego, ciągnika, przyczepy

                15 zł

 

b)  motocykla, pojazdu typu quad

                10 zł

 

c)  samochodu dostawczego (typu bus)

                15 zł

 

d)  samochodu ciężarowego, autobusu

                22 zł

 

e)  pojazdów przywiezionych na lawetach (od każdej przywiezionej sztuki)

                 30 zł


f) innego pojazdu (np. skutera, motoroweru, motorynki) 5 zł

5    

7.W przypadkach innych niż wymienione w pkt. 1-6                                                      30 zł                       

 

Zwolnienia z opłaty targowej

 

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż:

·         dokonywaną na terenie: placu im. Marii Konopnickiej, parku Konstytucji 3 Maja, ul. Antoniego Patli, ul. Wincentego Witosa, ul. Chłodnej podczas imprez, festynów itp. Organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Suwałki lub instytucje kultury, dla których organizatorem jest Miasto Suwałki,

·         w ogródkach letnich, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna,

·         w pasach drogowych przy cmentarzach następujących artykułów: zniczy, kwiatów i drobnych akcesoriów nagrobkowych.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 8, Parter

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Podatków i Opłat

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / p. 8
87 562 80 08

poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Pobór opłaty targowej dokonywany jest przez inkasenta

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. poz. 716 ze zm.)