start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zezwolenie na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji

Spis treści

  1. Efekt załatwienia sprawy
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Czas załatwiania
  4. Tryb odwoławczy
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695).

Sprawa dotyczy podmiotów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248).

Efekt załatwienia sprawy

decyzja - zezwolenie na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / pok. 208

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Opłaty

Za zezwolenie - 82 zł

Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Ministra Środowiska za pośrednictwem tutejszego wydziału w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142), ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070)