start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Warunek wszczęcia sprawy
  4. Czas załatwiania
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

-  wniosek o nadanie numeru porządkowego,

-    mapa z inwentaryzacji powykonawczej sporządzona przez geodetę uprawnionego;

Właściwość miejscowa

Pokój nr 35 ( parter)

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkach - testadres

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628035

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

30 dni od daty wpływu;

Akty prawne dotyczące sprawy

ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100 poz.1086 z późn.zm.);