start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Uzyskanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na krajowy transport drogowy lub wtórnika wypisu z tych dokumentów

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Czas załatwiania
 6. Tryb odwoławczy
 7. Podstawa prawna

Opis procedury

WYMAGANE DOKUMENTY

Wtórnik licencji:

 • Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia/licencji / wypisu z zezwolenia/licencji

Załączniki:

 • dowód wpłaty za wydanie wtórnika dokumentu,
 • dodatkowo - w przypadku utraty zezwolenia lub licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - dokument potwierdzający okoliczności utraty zezwolenia lub licencji.

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie wtórnika zezwolenia/licencji oraz wtórnika wypisu z zezwolenia/licencji.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42
87 562 80 44

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Czas załatwiania

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania.

Opłaty

Opłatę za udzielenie zezwolenia uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:  07 1240 5211 1111 0000 4920 5949 Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach.

 • Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy: 10% opłaty jak za udzielenie  licencji; w innych przypadkach utraty licencji: 25 % opłaty jak za udzielenie licencji.
 • opłata za wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia lub z licencji: 1% opłaty jak za udzielenie tych dokumentów.
 • DODATKOWE INFORMACJE
  Przy obliczaniu opłaty za wydanie wtórnika wypisu z licencji przyjmuje się okres ważności odpowiadający okresowi ważności posiadanej licencji.

   

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Akty prawne dotyczące sprawy

  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.z 2013r., poz. 916).