start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Opłata za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Czas załatwiania
  4. Podstawa prawna

Opis procedury

Wpłaty z tytułu opłaty za pobyt w Ośrodku każdy zobowiązany powinien dokonywać
na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Suwałkach

Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach

54 1240 5211 1111 0000 4924 7880

 

 

Właściwość miejscowa

pokój 214, piętro II

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Podatków i Opłat

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
87 562 82 29

poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Wniosek można złożyć:

  • inny

Akty prawne dotyczące sprawy

Uchwała nr XX /226/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie opłaty za pobyt w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym pod nazwą: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2016 poz. 487 ze zm.)