start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Warunek wszczęcia sprawy
  4. Termin składania dokumentów
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy

Opis procedury

Organ rozpatruje prawidłowo opracowany wniosek. W ramach postępowania mogą zostać przeprowadzone oględziny miejsca i warunków w jakich przetrzymywane jest zwierzę.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną zawierający:

- imię i nazwisko wnioskodawcy i jego adres zamieszkania,

- informację o pochodzeniu psa, jego rasie,wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa, o miejscu i warunkach w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

b) Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

- Amerykański pit bull terrier,
- Perro de Presa Mallorguin,
- Buldog amerykański,
- Dog argentyński,
- Perro de Presa Canario,
- Tosa inu,
- Rottweiler,
- Akbash dog,
- Anatolian karabash,
- Moskiewski stróżujący,
- Owczarek kaukaski.

 

 

Rejestracji nie podlegają psy, które są mieszańcami ww. ras.

 

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 210 pietro II

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 207
875628216

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Termin składania dokumentów

Właściciel zobowiązany jest wystąpić o wydanie zezwolenia w terminie 30 dni od nabycia psa rasy wymienionej za agresywną.

Czas załatwiania

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.