start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Czas załatwiania
  5. Tryb odwoławczy

Opis procedury

Zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców, które powinno zawierać:

-   imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,

-   adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,

-   numer REGON,

-   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania lub transportu odpadów,

-   wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów, -   wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 210, Piętro II

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 207
875628216

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk).